BLANK PAGES-s/t 7"

Taken by Surprise (2011)
Expectació per a una sorpresa ha estat tot el temps des que Idle Hands va editar el seu Lp Postponed fins a dia d'avui,ja que com si d'una continuació d´Idle Hands es tractes, ens trobem davant de 4 temes caracteritzats per la "frescura" i melancolia del Punk Rock alemany de nova fornada.Un estil que ha tingut la seva atenció i repercussió gràcies a segells com P.Trash,Sabotage Records,Taken by Surprise o Hardwdare Records, ja que en els últims 4 anys han sabut aprofitar molt bé l'obertura cap a altres llocs d'Europa i d'Americà, gràcies a les "coalicions" a l'hora d'editar a Europa bandes d'Estats Units i del Canadà per a facilitar d'aquesta manera un flux d'Intercanvi musical força interessant.
Sobre aquest 7" no caldria destacar gaire cosa més, ja que com hem dit abans podríem considerar als Blank Pages com una continuació dels Idle Hands, on hi trobem al seu cantant i guitarra acompanyat per gent de Modern Pets, Dramanine, The Missing Shadows i Lies feed the Machine, fent més temes de Punk Rock melòdic de vella escola al estil dels Wipers, Naked Raygun , Testors o Pegboy.
                                                            Enllaç de descàrrega:Blank Pages-s/t 7"